2 - Okulda Durum Analizi: Araştırma


Öğrencileri, tüm okula yayılacak bir etki yaratmak üzere aktive etmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Tüm okulun internet kullanım profilinin çıkarılması için, veri toplama ve bu veriyi analiz etme gibi süreçlere aktif bir şekilde katılmaları sağlanır.

İzlenecek yol;

  • İnternet Kullanım Grafiği Afişini sınıfa asın ve kendi sınıflarındaki sonucu nasıl yorumladıklarını hatırlatın.
  • Kişisel olarak kendilerini nasıl algıladıkları, tüm sınıfa göre kendi internet kullanım alışkanlıkları ile ilgili neler fark ettiklerini sorun.
  • Bu çalışmayı tüm okula yaygınlaştıracağınızı ve bunun için bir ağ oluşturacağınızı söyleyin.
  • Bu soruları bir A4 kâğıdına afişteki gibi yazmalarını isteyin.
  • Hangi sınıflara kimin soracağını planlamalarını, aynı kişilerden bilgi almamaya özen göstermelerini vurgulayın.
  • Sonuçları getirmeleri için ortak bir gün kararlaştırın.
  • Getirdikleri sonuçları Excel üzerinde birleştirip bir grafik oluşturma ve yorumlama sürecini yine birlikte yapabilirsiniz. Buradan çıkan sonuçları yine afiş üzerine dökerek okulda herkesin görebileceği yere asabilirsiniz.
  • Burada önemli olan sadece okulun “internet kullanım profiline dair bilgi" yerine “bu kullanım şekli ile karşılaşabilecekleri siber tuzaklar ve çevrim içi ortamdaki dijital ayak izlerine dair uyarılar" vermek amaçlanmalıdır.