Etkinlik 19: Bilgi Yarışması


Kazanım: Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri test edebilecekleri bir etkinliğe katılacaklar.

Süre: 1 Ders

Araç-Gereç:

Hazırlık:

  • Bilgi yarışması etkinliğinde yer alan sorulara eklemeler yapabilirsiniz.
  • Ayrıca, etkinliğin süresini uzatabilir, sınıflar arası bir bilgi yarışması etkinliği olarak okulunuzda da planlayabilirsiniz.

Uygulama:

  • Öğrencileri gruplara ayırın. Grup sayısını, olabildiğince öğrenci katılımını sağlayacak şekilde belirleyebilirsiniz.
  • Öğrencilere, daha önceki etkinliklerde değindiğiniz konularla ilgili bir bilgi yarışması yapacağınızı söyleyin.
  • Etkinliğe katılacak gönüllü öğrencileri seçin ve yarışmacı öğrencilerin isimlerini tahtaya yazın. Öğrencilerin yarışma sırasındaki doğru ve yanlış yanıt sayılarını isimlerin altına yazın.
  • Etkinlik sonunda en çok soruyu doğru yanıtlayan öğrenciyi belirleyerek, katılan tüm öğrencilere teşekkür edin.