Etkinlik 5: Arama Yapma Yöntemlerini Deneyelim


Kazanım: Öğrenciler, internette doğru arama yapma yöntemlerini deneyerek uygulayacaklar.

Süre: 1 Ders

Araç-Gereç:

Önerilen Ortam:

  • Bilgisayar Laboratuvarı
  • Afişi, sınıfınız ya da bilgisayar laboratuvarınız dışında, okulunuzda tüm öğrencilerinizin rahatça görebileceği ve inceleyebileceği yerlere asabilirsiniz.

Ön Hazırlık: Bu etkinlikte öğrencilerin, bir önceki etkinlikte uyguladığınız Etkili Arama Yapma Sunumu’nda yer alan yöntemleri denemeleri planlanmıştır. Bu uygulama ile ilgili olarak:

  • Uygulamanın etkili olabilmesi için, öğrencilerinizin arama yapmalarını isteyeceğiniz konuyu önceden belirleyin. Dilerseniz, konuyu farklı branş dersi öğretmenleri ile işbirliği yaparak da belirleyebilirsiniz. Böylece öğrenciler, hem arama yöntemlerini denemiş hem de farklı bir ödev için araştırma yapmış olabilirler.
  • Bilgisayar laboratuvar sınıfınız bu uygulama için elverişli değil ise, uygulamayı ödev olarak planlayabilirsiniz.

Uygulama:

  • Öğrencilerinize, Etkili Arama Yapma Sunumunu hatırlatın.
  • Öğrencilerinizi ikili gruplara ayırın ve bir konu verin. Her gruptan, verdiğiniz konuyla ilgili arama yapmalarını isteyin. Arama yaparken, sunumda yer alan tüm uygulamaları denemelerini sağlayın.
  • Daha sonra, haftanın afişini öğrencilerinize göstererek tanıtın. Okulda uygun görülen bir alana asarak öğrencilerinizi yönlendirin
     ve ders dışındaki zamanlarda da afişi incelemelerini isteyin.