Etkinlik 3: Terim Kartları


Kazanım: Öğrenciler, internet terminolojisi ile ilgili var olan bilgilerini sınayacaklar.

Süre: 1 Ders

Araç-Gereç:

Ön Hazırlık:

 • Terim kartlarını, uygulamadan önce inceleyin. Eklemek istediğiniz terimler varsa, boş kartların üzerine yazarak dersten önce hazırlayın.
 • ‘Etkinlik 2: İnterneti Ne Kadar Tanıyoruz?’ ve ‘Etkinlik 3: Terim Kartları’ isimli bu iki etkinliği lütfen ardı ardına uygulamaya çalışın. Her iki etkinlikte de amaç, öğrencilerin zihinlerinde interneti ne kadar bilinçli kullandıklarına dair soru işaretleri uyandırmak, kendilerini grup içinde değerlendirerek internet kullanım alışkanlıkları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Her iki etkinliğin sonunda, öğrencilere soracağınız sorular ile verimli bir tartışma ortamı yaratmaya çalışın. Diğer etkinlikler için de, önemli bir başlangıç etkinliği gerçekleştirerek öğrencilerinizin konuya olan motivasyonlarını ve dikkatlerini arttırabilirsiniz.

Uygulama:

 • Tahtayı üçe bölün. Tahtanın üst kısmına gelecek şekilde her bölüme sırası ile ‘Hiç-Orta-Çok’ başlıklarını yazın.
 • Terim kartlarını hazırlayın ve terimlerin yazıldığı kartların ön yüzünü öğrenciler görecek şekilde tutun.
 • Öğrencilere, üzerinde terim, sembol veya işaretler bulunan kartları teker teker gösterin ve ‘Bu nedir? Bunun anlamını kaç kişi biliyor?’ sorularını sorun.
 • Sınıftan aldığınız geri dönüşü şu şekilde değerlendirin:
  • Gösterdiğiniz karttaki terimin anlamını bilen öğrenci yok ise, kartı tahtanın ‘Hiç’ yazan bölümüne yapıştırın. Size göre orta derecede bilinen kartları ‘Orta’ yazan bölüme; sınıfın genel olarak çoğunluğunun bildiği ve tanıdığı kartları ise ‘Çok’ yazan bölüme düzenli bir şekilde yapıştırın.
 • Tüm soru kartlarını tamamlandıktan sonra, tahtada yaptığınız gruplandırmayı öğrencilere anlatın ve aşağıdaki soruları sorarak, öğrencilerin yorumlarını alın.
  • Bu terimler/semboller internette nerelerde karşımız çıkıyor?
  • Hangilerini daha çok kullanıyoruz? İlk defa gördüğünüz sembol var mı?
  • En çok kullandığınız ama anlamını bilmedikleriniz hangileri?
  • Sizce, neden bu terimlerin anlamlarını hiç bilen çıkmadı? (1. Bölümü göstererek)
  • Sizce, neden bu terimlerin anlamlarını bilen kişi sayısı az? (2. Bölümü göstererek)
  • Sizce, neden bu terimlerin anlamlarını bilen kişi sayısı çok? (3. Bölümü göstererek)
 • Daha sonra, ‘Hiç’ bölümündeki kartlardan başlayarak sembol ve terimlerin anlamlarını öğrencilere açıklayın.
 • Öğrencilere, bir önceki etkinlikte yaptığınız ‘İnternet Kullanım Grafiği Afişini' gösterin/hatırlatın.
 • Öğrencilerinize aşağıdaki tartışma sorularını sorarak, öğrencilerin yorumlarını alın ve grafiği hep birlikte değerlendirin.

 

Tartışma Soruları:

 • Sizce neden bu iki etkinliği yaptık?
  • Sınıfımızın internet kullanım alışkanlıklarını gösteren afiş, bizlere neyi gösteriyordu?
  • Peki, kartlara baktığınızda kendinizi internet ile ilgili ne kadar bilgili hissediyorsunuz?
 • İnterneti bu kadar sık kullanmamıza rağmen, sizce interneti ne kadar tanıyoruz?
 • İnterneti, yeteri kadar tanımadan kullanırsak, sizce neler olabilir?
 • Sizce, internette kullandığımız terim veya sembolleri neden öğrenmeliyiz?