Etkinlik 1: İnterneti Ne Kadar Tanıyoruz?


Kazanım: Öğrenciler, kendi internet kullanım davranışlarına dair farkındalık geliştirecekler.

Süre: 1 Ders

Araç-Gereç:

Uygulama:

 • Öğrencilere, etkinlikle ilgili bilgi verin ve ‘sınıfınızın internet kullanım alışkanlıkları’ hakkında fikir sahibi olacağınız bir çalışma yapacağınızı söyleyin.
 • İnternet Kullanım Grafiği Afişi’ni, sınıfta öğrencilerin görebileceği bir yere asın.

 

(Afişiniz yok ise; afişin içeriğini inceleyin ve afişteki soruları tahtaya yazarak, tahtada bir grafik şeklini oluşturmaya çalışın.)

 

 • Öğrencilere, aşağıdaki soruları sorun ve onlardan el kaldırarak yanıt vermelerini isteyin.

Sorular:

 • Kimler e-posta kullanıyor?
 • Kimler sosyal medya kullanıyor?
 • Kimler her gün mutlaka internete giriyor?
 • Kaç kişi günde 4 saatten fazla vaktini internette geçiriyor?
 • Kimler internette video, müzik, fotoğraf paylaşıyor?
 • Bir gününü hiç internete girmeden geçiren kaç kişi var?

 

 • Her soruyu sorduktan sonra, yanıt veren kişi sayısı kadar, sorunun üzerindeki kutucukları işaretleyin. Bu işlemi her soru için yapın ve tüm soruları tamamlayın.
 • Tüm sorular tamamlandığında, bir grafik görüntüsü oluşturacaksınız. Öğrencilerinize aşağıdaki tartışma sorularını sorarak, öğrencilerin
   yorumlarını alın ve grafiği birlikte değerlendirin.

 

Tartışma Soruları:

 • Grafiğimizin en yüksek oranı hangisi?
 • Peki, çıkan en düşük oran hangisi? Sizce nedeni ne olabilir?
 • Sınıfımızın e-posta kullanımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
 • Grafiğe bakarak sınıfımızın internet kullanım alışkanlıklarına dair neler söylersiniz?
 • Sizce bu grafiğe nasıl bir isim verebiliriz? Siz olsaydınız, bu grafiğin başlığına ne yazardınız?

 

 • Etkinlik sonunda hazırladığınız afişi, ‘Etkinlik 3: Terim Kartları’ etkinliğinde kullanmak üzere saklayın.