Etkinlik 8: Çevrim İçiyken Dijital Zorba Olma!


Kazanım: Öğrenciler çevrimiçi durumda doğru ve bilinçli davranışlar sergileme ile ilgili farkındalık geliştirecekler.

Süre: 2 Ders

Araç-Gereç:

Önerilen Ortam:

 • Afişi, sınıfınız ya da bilgisayar laboratuvarınız dışında, okulunuzda öğrencilerinizin rahatça görebileceği ve inceleyebileceği yerlere asabilirsiniz.

Ön Hazırlık:

 • Etkinlikte her grup için ayrı bir içerik/ürün kurgulanmıştır. Sınıf içi uygulamada, yönergede yer aldığı gibi tüm etkinlikleri uygulayabilir ya da seçtiğiniz tek bir etkinliği tüm gruplar için gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama:

 • Öğrencilere, daha önceki derslerde ‘Dijital Zorbalık’ kavramı ile ilgili paylaştığınız bilgileri ve izlediğiniz videoyu kısaca hatırlatın. Aşağıdaki soruları sorun ve etkinliğe giriş yapın.
  • Dijital yurttaşlık ne demekti? Neler hatırlıyorsunuz?
  • Daha iyi bir dijital yurttaş olmak için, hangi kurallara uymamız gerekirdi?
  • Bu kurallara uymazsak ne olur?
  • Dijital zorbalık konusunda ne hatırlıyorsunuz?
 • Öğrencilere yapacağınız etkinlik ile ilgili bilgi verin.
 • Öğrencileri 4 gruba ayırın ve her grup ile aşağıda belirtildiği şekilde uygulama yönergelerini paylaşın.

 

 1. Grup: Yaratıcı Slogan Etkinliği
 • Gruplarla çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve soruları paylaşın ve üzerinde düşünmeleri için öğrencilere zaman verin. (Etkinlikte sloganları yazmak için, olanaklarınız çerçevesinde renkli kartonlar, boya kalemleri de kullanabilirsiniz.)
 • Öğrencilerden ‘Dijital zorba olmamak için, uyulması gereken kuralları’ kısa, esprili, eğlenceli ve çarpıcı hale getirerek sloganlar, cümleler bulmalarını isteyin.
 • Gruplardan, buldukları sloganlar üzerinde, aşağıdaki soruları da yanıtlayacak şekilde düşünmelerini isteyin.
  • Sloganınızın amacı ne?
  • Kimler için hazırladınız?
  • Sloganınız nerelerde yer alacak? (Televizyon, sokak panoları, reklam tabelaları, okullar, internet vb.)
  • Sizce, bu sloganı duyduklarında insanların tepkisi nasıl olacak? Neler hissetmelerini ya da neler düşünmelerini isterdiniz?

Bilgi Notu:

‘Slogan, düşüncelerinizi ya da vermek istediğiniz mesajları, insanların kolay hatırlayıp tekrar edebileceği şekilde, kısa, çarpıcı ve farklı sözler ile ifade etmemizi sağlar. Sloganlar, önemli iletişim araçlarıdır. Bize, akılda kalıcı önemli mesajlar verirler. Peki, iyi bir slogan nasıl olur? İyi bir slogan orijinaldir. Çünkü sıradan sloganlar, hemen unutulur. Uzun süre insanların aklında kalmalıdır. Eğlencelidir, insanlarda heyecan uyandırır. Kısa ve söylemesi kolaydır. Vermek istediğiniz mesajı, insanlar anlar ve arkadaşları arasında da sevdikleri sloganları kullanmak ister. Aklınıza gelen sloganlar neler? Sizce, neden bu sloganlar aklınızda kaldı? Şimdi sizler de insanların akıllarında kalacak sloganlar için düşünmeye başlayın…’

 

 1. Grup: Hikaye Yazma Etkinliği
 • Materyaller: Kalem, kağıt
  • Grup üyeleriyle çalışmaya başlamadan önce, aşağıdaki bilgileri ve soruları paylaşın ve üzerinde düşünmeleri için öğrencilere zaman verin.
  • Öğrencilerden ‘Dijital yurttaşlık kurallarına uymayan bir çocuğun başından geçenleri anlatan’ bir hikaye yazmalarını isteyin. Gruplardan, yazacakları hikayeyi aşağıdaki soruları da düşünerek oluşturmalarını isteyin.
   • Hikayenin adı ne?
   • Hikaye nerede geçiyor?
   • Hikayenin kahramanları/kişileri kimler?
   • Hikayede geçen kahramanlarının özellikleri neler?
   • Bu hikaye kimler için yazıldı? Okuyanlar, bu hikayeden ne öğrenebilirler?
 1. Grup: E-posta Yazma Etkinliği
 • Materyaller: Kağıt, kalem
  • Grup üyeleriyle çalışmaya başlamadan önce, aşağıdaki bilgileri paylaşın ve üzerinde düşünmeleri için öğrencilere zaman verin.

   ‘Çevrimiçiyken, farkında olmadan dijital zorbalık yapan bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Siz ise, dijital yurttaşlık kurallarını derste öğrendiniz ve bu kuralları uygulamaya karar verdiniz. Çünkü eğer uygulamazsanız başınıza gelebilecek şeylerin neler olduğunu sizler artık biliyorsunuz. Dersten çıktınız ve öğrendiğiniz bu yeni bilgileri, hemen arkadaşınız ile paylaşmak ve onu uyarmak istiyorsunuz. Onu dijital zorba olmaması için ikna edecek ve bilgilerinizi paylaşacak bir e-posta yazacaksınız.’
  • Gruplardan, yazacakları e-postayı aşağıdaki soruları da düşünerek oluşturmalarını isteyin.
   • E-postayı kime gönderiyorsunuz?
   • E-posta’nın konu bölümüne ne yazacaksınız?
   • Sizce böyle bir e-posta alan ve siber zorbalık yapan arkadaşınız, neler düşünecek? Neler öğrenecek? Sizce ikna olacak mı? Size nasıl bir cevap yazacak?
 1. Grup: Gazete/Televizyon Haberi Etkinliği
 • Materyaller: Örnek olması için bir günlük bir gazete, kağıt ve kalem
  • Grup üyeleriyle çalışmaya başlamadan önce, aşağıdaki bilgileri paylaşın ve üzerinde düşünmeleri için öğrencilere zaman verin.

   ‘Geçtiğimiz aylarda, İstanbul’da, 13-17 yaş arası 13.500 gencin katıldığı bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada çıkan bazı sonuçlar şu şekilde:

   • Her 4 öğrenciden 3’ü her gün internete giriyor.
   • Her 10 öğrenciden 8’inin sosyal medya hesabı var.
   • Öğrencilerin %30’u parolalarında doğum tarihlerini kullanmakta bir sakınca görmüyor.
  • Bu araştırmayı konu alan bir haber yapacaksınız. Haberinizi gazete haberi ya da televizyonda yayınlanacak bir haber olarak düşünebilirsiniz. Haberinizde, internet kullanım oranlarının yüksek olan gençlere parola güvenliği konusunda neler söylersiniz?’
  • Gruplardan, yazacakları haberi aşağıdaki soruları da düşünerek oluşturmalarını isteyin.
   • Haberin başlığı ne olacak?
   • Haber nerede yayınlanacak? Kaç kişiye ulaşacak?
   • Haber nasıl bir etki yaratacak?
   • Haberi izleyen öğretmenler, aileler ve gençler ne düşünecek?
  • Grupların sırası ile sunumlarını yapmalarını sağlayın ve her gruba çalışmaları için teşekkür edin.
  • Daha sonra, haftanın afişini, öğrencilerinize göstererek tanıtın. Okulda uygun görülen bir alana asarak öğrencilerinizi yönlendirin ve ders dışındaki zamanlarda da afişi incelemelerini isteyin